Certificaat aan opdrachtgever

Attest van vernietiging / attest van verwerking

Dit attest ontvangt U  als garantie dat het product werd vernietigd volgens de vereiste wetgeving.

Indien nodig kan de vernietiging ook plaatsvinden onder toezicht van een deurwaarder (voornamelijk voor verzekeringsgevallen). Ook hier wordt het vereiste vernietigingsattest afgeleverd.

Voor accijnsgoederen en verbruiksbelastinggoederen zoals alcohol en frisdranken gebeurt de vernietiging onder toezicht van douane en accijnzen.

Hierdoor kunt U de betaalde heffingen terugvorderen.