Certificaten van Recupal-West

Hierbij vindt U een overzicht van onze erkenningen en vergunningen.

  • Erkenning voor het hanteren van categorie 3 materiaal
  • Geregistreerde transporteurs (OVAM erkenning)
  • Erkend entrepothouder voor accijnsgoederen
  • Erkenning als overbrenger van afvalstoffen
  • ‘Feed Chain Alliance (FCA) Standaard certificatie volgens HACCP normen