Privacy

Privacyverklaring – RECUPAL-WEST NV

Bescherming van persoonsgegevens

Recupal-West hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe Recupal-West omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt.

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u verstrekt, worden verwerkt door Recupal-West NV, Moenkouterstraat 16, te 8552 Moen. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’). Recupal-West verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Gebruik van contactformulieren

U kan rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactformulieren die u terugvindt op ons website. In het bijzonder kan u ons de volgende informatie verstrekken :

  • Naam
  • E-mail adres

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de informatie die u via het contactformulier hebt verstrekt uitsluitend voor het verwerken van uw specifieke verzoek.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

U hebt het recht inzage te vragen in uw eigen persoonsgegevens. U kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan u vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Om deze rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar info@recupal-west.be

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Internetbrowsers laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Alle gegevens over surfgedrag kunnen door Recupal-West herleid worden tot anonieme statistieken of logfiles. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. Recupal-West geeft deze gegevens niet door aan andere organisaties.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.

Contact

Piet Verrue

Afgevaardigd bestuurder

info@recupal-west.be