Recupal-West

Recupal-West is een familiebedrijf met 35 jaar ervaring gespecialiseerd in de verwerking en vernietiging van producten afkomstig uit de voedingsindustrie.

Dankzij een grondige voorstudie van alle organische afvalproducten garanderen wij U de goedkoopste en milieuvriendelijkste oplossing.

Recupal-West is actief in de Benelux, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Bovendien kunt U ook beroep doen op onze logistieke diensten.

Uw voedingsproducten/bijproducten/bulkproducten worden duurzame energie!
Kan dat ?

Jawel ! Bij Recupal-West kunt U terecht voor de vernietiging van verpakte en onverpakte voedingsproducten die niet meer voor menselijke consumptie geschikt zijn. Voorbeelden zijn productiefouten, verpakkingsfouten, verstreken houdbaarheidsdatum, transportschade, namaak, enz… Een betrouwbare en zorgvuldige vernietiging is vereist. Na scheiding van verpakking en inhoud wordt het voedingsproduct omgezet naar grondstof voor vergistinginstallaties, dit alles volgens huidige wetgeving.

Door vergisting van diverse voedingsproducten ontstaat biogas dat via een warmtekrachtkoppelingsinstallatie wordt omgezet in duurzame warmte en duurzame elektriciteit, ook wel bekend als groene stroom.

De fabrikant/groothandel/supermarkt/verzekeringmaatschappij of andere opdrachtgever ontvangt hierbij een attest van vernietiging.

Uw voedingsproducten/bijproducten/bulkproducten worden grondstof voor dierenvoeding!
Bij Recupal-West kunt U terecht voor de verwerking van verpakte en onverpakte voedingsproducten die niet meer voor menselijke consumptie geschikt zijn.

Deze worden op een professionele verantwoorde manier verwerkt tot een kwalitatief hoogwaardig veevoeder. Voorwaarde is dat het product Feed Chain Alliance (FCA) Standaard gecertificeerd is.

De fabrikant/groothandel/supermarkt/verzekeringmaatschappij of andere opdrachtgever ontvangt hierbij een attest van verwerking.

Indien U niet over een Feed Chain Alliance (FCA) certificaat beschikt, hebben wij de oplossing om uw producten te vernietigen met als bestemming vergisting.