Recyclage accijnsgoederen

Accijnsgoederen zijn goederen waarop accijns in rekening wordt gebracht op het moment dat ze worden geproduceerd, ingevoerd of overgebracht worden vanuit een ander EU-land.
Voorbeelden zijn bieren, wijnen, sterke dranken, tabaksproducten etc.

Accijnsgoederen worden bij Recupal-West onder toezicht van douane en accijnzen vernietigd zodat U deze kan uitschrijven in uw voorraadregister.
Ook verbruiksbelastinggoederen zoals frisdranken worden onder toezicht van de accijnzen vernietigd.

Door een halfautomatische flessenlijn hebben we de mogelijkheid om flessen te ontkurken (bv bierflessen in kratten). Het leeggoed kan dus terug geruild worden, dit naar wens van de opdrachtgever.

Indien U vragen hebt of U meer wilt weten over onze milieuvriendelijke en betrouwbare vernietiging van deze voedingsproducten ? Contacteer ons!